Home / Watermanager

Watermanager

Als watermanager weeg je de belangen van water af ten opzichte van bijvoorbeeld wonen zonder daarbij de economische aspecten uit het oog te verliezen. Je werkt aan duurzame oplossingen voor een efficiënt en eerlijk gebruik van land en water. Belangrijke vraagstukken kunnen zijn: Hoe zorg je dat iedereen de beschikking heeft over schoon drinkwater? Hoe houden we droge voeten, nu de zeespiegel stijgt: moeten de dijken worden verhoogd of zijn er andere oplossingen? Gaan we wel of niet bouwen in uiterwaarden? Hoe voorkomen we overstromingen en hoe vullen we watertekorten aan? Je kunt als watermanager werkzaam zijn in Nederland maar ook in het buitenland.

Opleidingsrichtingen: Watermanagement, Land- en watermanagement, Internationaal land- en waterbeheerBodem, water en atmosfeer of Aquatische ecotechnologie.