Home / Civiel ingenieur

Civiel ingenieur

In Nederland kunnen we wonen en werken in een waterrijk land zonder te verdrinken. Dat is voor een groot deel aan de civieltechnische ingenieurs te danken want zij hebben de waterwerken ontworpen. Als civiel ingenieur kun je ontwerpen en berekeningen maken voor nieuwe werken, maar je kunt je ook bezig houden met waterbeleid en bescherming tegen overstromingen. Bruggen, sluizen, stuwen, dijken, gemalen, waterzuiveringen, kanalen en zelfs eilanden worden door civiel ingenieurs gebouwd. Internationaal is er veel vraag naar civiele ingenieurs uit Nederland door hun toonaangevende kennis op het gebied van waterbouw. Kijk maar eens naar de Palm Islands in Dubai!

Opleidingsrichting: Civiele Techniek.