Home / Waterwonderen / De campagne

De campagne Waterwonderen

Jongeren denken 'nog' niet snel aan een carrière in de watersector.

De watersector heeft besloten in het programma Human Capital Water & Delta gezamenlijk jongerenactiviteiten te ondernemen. Eén daarvan is de jongerencampagne. 

Deze campagne verbindt alle individuele activiteiten vanuit de sector gericht op jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar met primaire aandacht voor de bovenbouw van het vmbo/havo/vwo. Doelstelling is meer scholieren te stimuleren te kiezen voor een opleiding en loopbaan in de watersector.

Boodschap en beeldmerk
In vogelvlucht: hoe bereiken we jongeren? We moeten ze prikkelen en nieuwsgierig maken, met de boodschap raken in hun emotie en een gevoel van verwondering creëren.

Wat biedt de Nederlandse watersector?
Verbazingwekkende wateroplossingen die wereldwijd nuttig zijn!