Watermanagement aan de Universiteit Twente

Bas Krewinkel

Mijn naam is Bas Krewinkel, 23 jaar, en kom oorspronkelijk uit Nijmegen. Momenteel volg ik een watermanagement gerelateerde master opleiding aan de Universiteit Twente te Enschede, een studierichting én stad waar ik mij helemaal thuis voel. Waarom? Daar heb ik veel antwoorden op. Ik zal het hieronder kort proberen toe te lichten.

Ongeveer vijf jaar geleden stond ik voor de keuze welke opleiding ik zou gaan volgen. Geen makkelijke keuze zoals wel vaker benoemd door aankomende studenten. Vanzelfsprekend ga je je oriënteren tijdens de open dagen, maar ook dan zijn er nog altijd lichte twijfels. Mede daardoor heb ik eerst 4 maanden Bouwkunde gevolgd voor ik erachter kwam dat mij passie toch echt in het werkveld van de civiele techniek lag. De reden hiervoor? Civiele techniek heeft voor mij echt een maatschappelijke betekenis, wat tegelijkertijd ook een vakgebied is dat erg veel technische uitdagingen met zich meebrengt. Binnen deze sector, ruw gezegd ‘verkeer’, ‘water’ en ‘bouwen’ zoals wij dit op de Universiteit Twente (UT) meekrijgen, heeft het vakgebied dat op overstromingsproblematiek ingaat dit voor mij persoonlijk nog het meest. Niet voor niets volg ik momenteel de opleiding ‘Water Management & Engineering’ (WEM) aan de UT en woon ik al met veel plezier 4 jaar op kamers in de gezellige stad Enschede.

Deze opleiding aan de Universiteit Twente is een opleiding die zich in de bachelor fase onderscheidt van andere opleidingen Civiele Techniek door de vele groepsprojecten en daarnaast de kleinschaligheid waardoor je altijd even bij een docent kan aankloppen. Dit is voor mij een erg belangrijke reden geweest om naar Enschede te gaan. Daarnaast houdt de opleiding zich niet alleen bezig met de ‘harde’ technische kant van het vak, maar gaat het ook in op het management. In de master kan je weer je hele eigen richting kiezen. Wil je nog meer management van grote projecten? Dan is dat aanbod er door bijvoorbeeld de master CME (Construction Management & Engineering) te kiezen. Wil je echter meer de technische kant uit, dan kan je prima uit de voeten bij CEM (Civil Engineering & Management). Hierbinnen zijn vooral de verkeer en water opleiding erg technisch van aard. Zoals gezegd heb ik voor deze laatste gekozen, die ook wel wordt afgekort met WEM (‘Water Management & Engineering’).

De opleiding WEM gaat met name in op het watermanagement van water kwantiteit, hoewel je ook een vak over kwaliteit krijgt. Zoals gezegd zal je niks tekort komen als je een uitdagende technische opleiding wil volgen met vakken als ‘hydraulic engineering’, ‘marine systems’ en ‘river dynamics’. De master is een vrij kleinschalige opleiding, waardoor je erg snel iedereen leert kennen en zo samen vaak aan vraagstukken gaat werken. Dit gecombineerd met het studentenleven in Enschede door en voor studenten georganiseerd, waar Enschede toch wel bekend om staat als ‘de ondernemende Universiteit’, maakt het tot een keuze die ik zo weer zou hebben gemaakt. 

Watermanagement is een vakgebied wat daarnaast ook overal aanwezig is. Ga maar eens naar buiten en kijk om je heen. Het valt misschien op het eerste gezicht niet op, maar overal onder de straten in bewoonde gebieden liggen rioleringen en waterleidingen in de grond, om zo met een handomdraai schoon drinkwater en tegelijkertijd afvalwater voorzieningen te bieden. Voor ons heel normaal, maar in veel andere landen lang niet vanzelfsprekend. Een sterk staaltje stedelijk watermanagement dus!

Maar ook op internationaal vlak biedt deze studierichting een erg interessant werkveld. Want water, zoals ik zelf altijd zeg, stopt niet bij de landsgrens. Water is een grensoverschrijdend werkveld, en kan niet optimaal plaatsvinden zonder samen te werken met omringende landen. Zo kan Nederland de dijken langs de Rijn ophogen, maar als Duitsland niet meewerkt, treedt het water gewoon bij Duitsland buiten de oever en stroomt het zo ons land binnen, al dan niet via de rivier! Daarnaast zijn wij als Nederland natuurlijk erg beroemd om ons watermanagement, en het is ook wel apart te bedenken dat wij als land voor twee derde onder de zeespiegel liggen, iets wat veel buitenlanders totaal niet begrijpen is mijn ervaring. Dit biedt echter ook veel werkgelegenheid voor Nederlandse water experts in het buitenland, om zo deze specifieke kennis over de hele wereld te verspreiden. Zelf ben ik voor mijn bachelor eindopdracht dan ook 3 maanden naar China geweest, om daar te werken aan een studie naar de invloed van grootschalige klimaatindicatoren (bijv. de El Nino) op de neerslag en afvoer in een stroomgebied in de buurt van Hangzhou, een stad van 7 miljoen inwoners. Een ervaring die ik absoluut nooit had willen missen en ik iedereen kan aanraden!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daan Poppema 

Hallo! Ik ben Daan Poppema, ik ben 21 jaar en ik studeer Water Engineering en Management aan de Universiteit Twente (UT). Ik ben erg blij dat ik deze studie gekozen heb. Als jij wilt weten of het ook iets is voor jou, lees dan gauw verder! 

Na de middelbare school moest ik zoals iedereen kiezen wat ik ging doen. Dat ik een technische studie wilde doen was al snel duidelijk maar om te kiezen welke het werd, vond ik moeilijker. Ik ben uitgekomen bij civiele techniek, omdat het pure techniek combineert met hoe je deze techniek in de maatschappij kunt toepassen en managen.

Ik heb hierbij bewust voor de Universiteit Twente gekozen. De studie is hier kleinschalig, zodat je alle studenten goed leert kennen en makkelijk bij docenten kunt binnenlopen met je vragen. Daarnaast wordt er niet alleen geleerd hoe je technisch goede oplossingen kunt ontwerpen, maar wordt er ook veel aandacht besteed aan hoe je ervoor kunt zorgen dat projecten uiteindelijk succesvol uitgevoerd worden. Hiervoor volgen we managementgerichte vakken en doen we veel projectwerk. Deze projecten zijn een leuke manier om alle opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Omdat mijn ouders boven Groningen wonen en de UT in Enschede staat, maakte dit dagelijks heen- en weer reizen onmogelijk. Dus ik woon vanaf het begin van mijn studie op kamers. Vanaf mijn kamer is het ongeveer een kwartiertje fietsen naar de UT, ideaal! Overigens bevalt het studentenleven mij goed. Doordat je bij de introductie direct mensen al goed leert kennen, word je direct goede vrienden met mensen van je opleiding. Daarnaast speel ik bij een studentenkorfbalclub. Naast dat dit leuk is voor het sporten op zich, is het ook leuk vanwege de andere activiteiten en vrienden die je maakt.

Na de bachelor heb ik gekozen voor de master Water Engineering en Management. Wat me specifiek aanspreekt aan Watermanagement is het internationale karakter. Water houdt zich niet aan (lands)grenzen, dus watermanagement moet net zo grenzeloos zijn. Daarnaast is het natuurlijk fantastisch dat wij in Nederland wereldberoemd zijn om ons watermanagement en een voortrekkersrol spelen!

Wat ik verder erg leuk vind in mijn studie is de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Dit is iets wat ik iedereen kan aanraden, ongeacht welke studie je kiest. Ik ben voor mijn bacheloropdracht naar Mexico geweest. Deze heb ik in een opdracht van bijna vijf maanden gecombineerd met mijn minor, ‘sustainable development in developing countries’. Ik heb onderzoek gedaan naar de overstromingsproblematiek die optreedt zodra na hevige regenbuien. Dit heb ik gedaan in Guadalajara, een stad van meer dan 4,5 miljoen mensen. Daarnaast heb ik me bezig gehouden met de watervoorziening van mensen. Hierbij heb ik onder andere veel geleerd over hoe regenwater met kleinschalige oplossingen als drinkwater gebruikt kan worden. 

Waarschijnlijk ga ik volgend jaar een half jaar studeren in Trondheim (Noorwegen). Hier wil ik onder andere extra vakken gaan volgen op het gebied van stromingsleer en sedimenttransport, om zo mijn technische kennis te verdiepen. Daarnaast vind ik het erg leuk dat ik zo extra internationale ervaring op kan doen en hoop ik dat het net zo leuk wordt als Mexico!