Home / Nieuws

Ruimte-/vliegtuigtoilet straks ook thuis

Als het aan professor Grietje Zeeman ligt, hebben alle huizen over enkele decennia een soort vliegtuigtoilet. Geconcentreerd toiletwater levert namelijk energie en meststoffen. Sinds 2006 zijn 32 woningen in Sneek voorzien van vacuümtoiletten en sinds 2011 kwamen daar nog eens 250 huizen bij. Deze toiletten gebruiken slechts één liter water per spoeling. Zeeman wil nog verder gaan met één liter water voor feces en geen watergebruik voor urine. Zij hield donderdag 13 september haar inaugurele rede als hoogleraar ‘Nieuwe publieke Sanitatie’ aan de Wageningen Universiteit.

Een eeuw geleden legden gemeenten een rioolstelsel aan om alle menselijk afvalwater uit steden en dorpen af te voeren. De tonnetjes verdwenen uit de huizen en het bemesten van akkers met uitwerpselen en urine hield op. Dat was vooral bedoeld als hygiënische maatregel om het verspreiden van besmettelijke ziekten te voorkomen. In de jaren zestig en later kwamen er afvalwaterzuiveringsinstallaties bij om de verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan als afronding van de ‘oude’ publieke sanitatie. In Nederland ligt er nu een rioleringsnetwerk van 100.000 kilometer lengte met 351 waterzuiveringsinstallaties.

Zuiveren levert energie op
Bij ‘nieuwe sanitatie’ gaat het erom energie, water, nutriënten en organisch meststof uit het afvalwater te winnen. Dat kan door zwart afvalwater van de toilet en grijswater van de douche, keuken en wasmachine gescheiden en geconcentreerd in te zamelen, te transporteren en te behandelen voor hergebruik.

Nieuwe sanitatie leidt ook tot zuinig omgaan met water. Het watergebruik in de toilet neemt af van circa 36 liter per dag tot maximaal 6 liter per dag. En het grijswater wordt gezuiverd en hergebruikt voor bijvoorbeeld irrigatie. Grijswater moet, volgens Zeeman, op zijn minst worden geïnfiltreerd, zodat het op die manier kan terugkeren in het grondwater.

Toilet blijft fris
Mensen die van een frisse toilet houden, hoeven niet bezorgd te zijn. “De praktijk in Sneek leert dat schoonmaakmiddelen geen problemen opleveren.” Zeeman ziet overigens het liefst dat iedereen gebruik maakt van middelen die geschikt zijn voor septic tanks. Dat zijn feite ook anaerobe systemen.


Bron/volledig artikel: WaterForum Online, 24 september 2012