Home / Nieuws

Ambassadeur Rogier gaat naar Indonesië!

Onze Waterwonderenambassadeur Rogier Burger vertrekt binnenkort naar Indonesië! Hij zal daar samenwerken met een team studenten van twee faculteiten en drie studierichtingen van de TU Delft (Watermanagement, Waterbouw, Offshore techniek). Zij zullen zich deze nazomer volledig inzetten om een vissershaven in Indonesië te verbeteren. Het havengebied van Yogyakarta heeft te kampen met drie ingrijpende problemen; grote overstromingen, een sterk dichtslibbende haven en een afkalvende kustlijn. Gezamenlijk zoekt het team naar oplossingen.

Rogier begon dit jaar met zijn master Watermanagement met de specialisatie Watermanagement & engineering. Na afronding van zijn bachelor Civiele Techniek, een waterverdelingsvraagstuk in Palestina en een drinkwater project in Colombia werd nog een keer bevestigd wat hij eigenlijk al wist zijn hart ligt bij de watersector!

Projectwerk vindt hij eigenlijk het leukste: met een team van mensen de krachten bundelen om een watervraagstuk op te lossen. Dat laatste kwam twee maanden geleden toevallig op zijn pad. Rogier zag een affiche wat meteen zijn aandacht trok: Project Yogya.

Na een ontmoeting met het projectteam wist hij dat hij wilde helpen bij het ontwikkelen van een havengebied in Yogyakarta, een sterk opkomende regio in Indonesië. Rogier: “Voor het eerst had ik het gevoel dat ik met groepswerk écht een bijdrage kon leveren aan een gebied en de lokale bevolking van een ontwikkelingsland”.

Het havengebied van Yogyakarta vecht al jaren tegen de overstromingen die het natte seizoen met zich meebrengt. De afvoer van de rivier Serang is soms zo hoog dat hij buiten zijn oevers treedt en het land van de boeren in de regio volledig onder water zet.  Om dit tegen te gaan heeft het ministerie van Publieke Werken geprobeerd de monding van de rivier te verstevigen. Helaas is tijdens de bouw van de daarvoor benodigde golfbrekers instabiliteit ontstaan. De zee is zo ruw dat de constructies dreigen in te zakken. (zie foto) 

Ook zijn er nieuwe problemen ontstaan: zo hebben de zee en de rivier veel sedimenten meegebracht dat de haven nu bijna volledig is dichtgeslibd. Mensen kunnen nu dus lopen waar normaal boten zouden moeten varen! (zie foto)

Deze bult zorgt er ook voor dat, wanneer het hard geregend heeft, het water vanuit de rivier nog steeds nergens anders heen kan dan naar de landerijen van de boeren van het achterland. Zij blijven met verwoeste oogsten achter.

Dan is er nog een recreatiemeer vlakbij zee waar het ministerie graag de resorts voor toeristen gebouwd ziet worden. Echter heeft het water zoveel zand van het strand weggeslagen dat het hele meer dreigt leeg te lopen in zee. Dit is voor een resort natuurlijk niet gewenst, daar zit je dan met je cocktail aan een drooggelopen meer!

Met de groep studenten gaat Rogier proberen om in kaart te brengen wat het toekomstbeeld van het gebied is als er geen ingrepen worden gedaan. Daarnaast gaan zij proberen een volledige oplossing te vinden voor de problemen die er spelen. De lokale bevolking en de natuur in de regio zijn natuurlijk erg belangrijk voor de ontwerpen.

Ze maken video’s van het project en zullen updates geven over de voortgang. Als je het leuk vindt om het project te volgen om te zien wat je als student kunt doen met een waterstudie houd Waterwonderen dan in de gaten en kijk op de website of neem een kijkje op de Facebookpagina.

Op dit moment is het projectteam druk bezig met de voorbereidingen om in Indonesië aan de slag te kunnen. Binnenkort zal Rogier meer vertellen over zijn werk in Indonesië!