Home / Nieuws

De wondere wereld van water!

De wondere wereld van water!

Hupsakee, een gastles over water bij de Prinses Julianaschool in Gouda! Wat ontzettend leuk om eens voor de klas te staan en jonge, enthousiaste kids te vertellen over water. Want water is onlosmakelijk verbonden met Nederland, dat letterlijk ‘laagland’ betekent. Maar hoe beschermen wij ons lage land nu tegen water en wie is verantwoordelijk voor schoon en voldoende (zoet) water? Als jonge waterschappers hebben wij, Fiona Segers en Tim Brockhoff, onze kennis en ervaringen uit de praktijk geprobeerd over te brengen aan de groep vijf leerlingen van de Julianaschool. Een super leuke ervaring, die wij graag met jullie willen delen.

Als waterambassadeurs kregen wij enige tijd geleden een verzoek via watereducatie voor het geven van een gastles. De leerlingen van de Julianaschool hebben al vanalles over water geleerd; over polders, sluizen, dijken en watergebruik. Maar nu wilden ze ook graag meer weten over de waterschappen en het afvalwaterzuiveringsproces. Daarmee waren ze bij ons aan het juiste adres!

Na een kort vooroverleg met de betrokken lerares, hebben wij een interactieve presentatie voorbereid. We begonnen de presentatie lokaal met een introductie waarin Gouda als waterstad centraal staat. En ja, de kunstwerken van Gouda die kennen ze wel.

Daarna hebben wij meer verteld over de waterschappen (wie zijn wij?) en onze kerntaken: zorgdragen voor droge voeten, voldoende (zoet) water, het voorkomen van wateroverlast en schoon water. De leerlingen luisterden aandachtig toen ze hoorden hoe ver we onder zeeniveau leven en dat dit mogelijk wordt gemaakt door de vele dijken en kaden die het waterschap aanlegt en onderhoudt. Hierbij maakte vooral de postcode-check (hoe hoog komt het water bij jouw thuis?) grote indruk!

Na de kerntaken hebben we uitgebreid stilgestaan bij de weg van het afvalwater. Hoeveel water gebruik je op een dag, wat mag je wel en niet door het toilet spoelen, waar komt het terecht en hoe wordt het schoongemaakt? Samen hebben we de belangrijkste stappen van het zuiveringsproces doorlopen. Daarbij hebben ze geleerd dat kleine beestjes, bacteriën, het meeste werk verzetten op een zuivering en dat zuiveringen meer en meer als recyclefabriekjes worden ingezet voor het terugwinnen van energie en grondstoffen.  

Om te testen of de leerlingen voldoende hadden opgelet, hebben wij de gastles afgesloten met een quiz. We hebben een aantal stellingen voorgelegd, waardoor uiteindelijk één ‘waterwonder’ overbleef. In beide klassen ging de winnaar met een gave strip naar huis, waarin de afvalwaterketen op een leuke manier staat afgebeeld. Als troostprijs kregen de overige leerlingen ook een boekje mee naar huis.

Wij hebben de gastles als enorm leuk ervaren; het werkt voor jezelf ook inspirerend om te zien hoe enthousiast de leerlingen worden van je verhaal. Dus, dit is zeker niet de laatste keer geweest: op naar de volgende gastles!