Home / Nieuws

Internationale workshop over kustkwaliteit

De Provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen dagen in samenwerking met het Atelier Kustkwaliteit een internationale workshop georganiseerd over kustkwaliteit. Experts op het gebied van kustmorfologie, waterveiligheid, planologie en toerisme deelden best practices. Zo deelde Prof. José A. Jiménez (Spain, Catalunya) deelde zijn visie over de ontwikkeling van de Ebro Delta in Spanje en presenteerde Architect Dan Hasløv zijn benadering voor het ontwerp van het beroemde strandpark Amager (Kopenhagen).

Samen met landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen werden diverse ontwerp-opgaven over de toekomst van de Zuid-Hollandse kust uitgewerkt. Met dergelijke exercities heeft het Atelier Kustkwaliteit inmiddels ervaring. Het afgelopen jaar zijn er ongeveer 25 workshops georganiseerd. Vorige week kon directeur van het Deltaprogramma Kust Emmy Bolsius de resultaten aanbieden aan Deltacommissaris Wim Kuijken.

Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Waterbouwkundig ingenieur Remon Pot vertelt: “We zijn nu echt bezig met Integrated Coastal Zone Management. Dit vereist een open houding, brengt uitdagingen mee, maar het tilt de opgave voor de kust naar een hoger niveau.” Volgens stedenbouwkundige Maike Warmerdam is het cruciaal voor de verdere ontwikkeling van badplaatsen om integraal naar de veiligheidsopgave te kijken. Dit schept perspectieven voor het vrijspelen van de reserveringszone, ruimtewinst en zodoende een kwaliteitsslag van het zeefront.

 


De gasten werden geïntroduceerd door Atelier leider Jandirk Hoekstra. Middels presentaties over o.a. het Deltaprogramma en een systeem beschrijving door Prof. Marcel Stive (TU Delft) werd de context geschetst. Gedurende de ontwerpdagen werden diverse opgaven uitgewerkt. Donderdagochtend 28 juni zijn de resultaten gepresenteerd. Sprekers uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap reflecteerden op de resultaten en gaven een doorkijk naar mogelijke toepassingen in toekomstig beleid voor de kust. De deelnemers kijken terug op een geslaagde week. Samen met de organisatie concluderen zij dat internationale samenwerking tussen experts met verschillende achtergronden een enorme meerwaarde heeft.

Voor meer informatie over het Atelier Kustkwaliteit, komende workshops en haar resultaten: www.atelierkustkwaliteit.nl.