Home / Nieuws

Recordaantal deelnemers GeoWeek

Van 7 tot en met 11 april gaan leerlingen van 10 tot 15 jaar in heel Nederland op expeditie met aardrijkskunde. In deze week leren ze van geo-professionals de leuke en technische kanten van het vak. Al ruim 3700 leerlingen doen mee, een record!

Zo zijn er bijvoorbeeld 12 deelnemende waterschappen die voor vele leerlingen gastlessen en excursies op poten hebben gezet om te informeren over hoe zij Nederland veilig en droog houden. Ook onze ambassadeur Dirk van Waterschap de Dommel en zijn collega Erwin Kerkhof van Waterschap Aa en Maas doen mee: zij geven op 10 april 2 gastcolleges op een middelbare school in Heesch. Ze gaan hierbij in op het werk van het waterschap: waterveiligheid (dijken etc.), schoon water (rioolwaterzuivering) en voldoende water. Ook zullen zij inzoomen op werk van het waterschap in de buurt van de school (bijvoorbeeld de omlegging van de Zuid-Willemsvaart, wat gebeurt er bij een dijkdoorbraak bij Oss).

Tijdens de Geoweek ontdekken de leerlingen in de praktijk de goede toekomstmogelijkheden van verschillende geo-sectoren als water, bodem en (digitale) cartografie. Dit is belangrijk, want door de aanwas van professionals in deze sector blijft de Nederlandse concurrentiepositie behouden.