Home / Nieuws

Shanons eerste presentatie: Hogeschool Rotterdam

Op 12 december gaf Shanon haar eerste presentatie geven over werken in de watersector! Studenten van 5 havo en 6 vwo kwamen die dag namelijk een kijkje nemen bij de opleiding Watermanagement bij de Hogeschool Rotterdam.

Shanon vertelt: "Na een introductiepraatje over mijn interesse in water en hoe ik mijn studiekeuze heb gemaakt, kon ik de groep vertellen over enkele watervraagstukken. Bijvoorbeeld over de noodzaak van het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer en hoe dit tot bedreigingen van de zoetwater-inname voor Evides Waterbedrijf en het waterschap kan leiden."

"Verder heb ik ze verteld over mijn opdrachten als Management Trainee bij Evides bij met name de afdeling Infra, Nieuwbouw. Zo vertelde ik welke aspecten een rol spelen bij de aanleg van leidingen. De groep was heel geïnteresseerd in de productie van ons drinkwater. Ik heb uitgelegd hoe de zuivering van Beerenplaat werkt. De presentatie eindigde ik met een jar-test, waarbij de studenten de werking van één van de zuiveringsstappen, precipitatie, van drinkwater konden zien."