Home / Nieuws

Nina ter Horst nieuwe jeugddijkgraaf van Nederland!

Op 17 december is Nina ter Horst uit Lelystad door dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland geïnstalleerd als nieuwe jeugddijkgraaf van Nederland!

“Ik wil een schakel vormen tussen volwassenen en jeugd”
Nina: "Als Jeugddijkgraaf  wil ik het komende jaar een schakel vormen tussen volwassenen en jeugd. Het interesseren van mede-scholieren voor het werk van de waterschappen in Nederland is niet  makkelijk. Maar door de leuke acties die we ondernemen met het Jeugdwaterschap kunnen we een bijdrage leveren aan het versterken van het waterbewustzijn onder de jongeren in Nederland. We hadden bij voorbeeld een klimwand op het Leidseplein in Amsterdam neergezet en nodigden mensen uit om naar hun “eigen” waterpeil te klimmen. Bovendien is het voor de Jeugdwaterschappers ontzettend leuk en leerzaam om in gesprek te gaan met bijvoorbeeld ministers en andere bestuurders. Dit zijn ervaringen die niet iedere middelbare scholier mee kan maken. Ik ben vastbesloten om samen met het jeugdbestuur er nog beter voor te zorgen dat de waterschappen bekender worden onder de bevolking door met nieuwe ideeën en plannen te komen."

Sinds 2010 kent Nederland een Nationaal Jeugdwaterschap. In het Jeugdwaterschap zijn de waterschappen vertegenwoordigd door een groep van ruim 20 middelbare scholieren tussen de 14 en 17 jaar. Het Jeugdwaterschap zet zich in om jongeren te interesseren voor en te betrekken bij water en waterbeheer in ons land. Daarvoor hebben deze middelbare scholieren  inmiddels een groot aantal activiteiten ontplooid. De jeugdwaterschappers voeren niet alleen ludieke acties uit, maar gaan ook in gesprek met “waterprominenten” zoals toen nog ZKH Prins Willem Alexander, minister Schultz van Haegen, de Deltacommissaris en Tweede Kamerleden, om de stem van jongeren in de watersector te laten horen.

Het Jeugdwaterschap kiest jaarlijks een Jeugddijkgraaf. Deze Jeugddijkgraaf is een jaar lang het boegbeeld van het Jeugdwaterschap. Nina is sinds november 2012 de vertegenwoordiger van Waterschap Zuiderzeeland in het Jeugdwaterschap en is nu gekozen als Jeugddijkgraaf voor 2014. Waterschap Zuiderzeeland is er trots op een jaar lang de Jeugddijkgraaf van Nederland te mogen ‘leveren’.