Home / Nieuws

Ambassadeur Iris doet mee aan megaspeeddate!

Op 14 november heeft Iris van Erp als rolmodel vanuit de bètawereld water meegedaan aan een megaspeeddate. Samen met 186 meisjes en 26 andere bèta/technische rolmodellen werd er in 3 verschillende sessies volop gekletst over werk, opleiding en keuzemomenten. Iris ging vier keer één kwartier met een groepje van ongeveer 7 meisjes uit 3 VWO rond de tafel zitten. De meisjes waren heel enthousiast en stelden veel vragen!

Veel minder meisjes dan jongens kiezen voor een bèta/technische vervolgopleiding, omdat ze een negatief of totaal geen beeld hebben dergelijke beroepen en functies. Speeddaten in het voortgezet onderwijs heeft als doel meisjes een breder beeld te geven van deze beroepen en functies. Door ze in contact te brengen met vrouwelijke rolmodellen zien meisjes hoe veelzijdig bèta/techniek kan zijn en dat dit zeker niet alleen geschikt is voor jongens. Tijdens de speeddate sessie van Iris waren de meisjes erg enthousiast. Ze stelden veel vragen en hierdoor werden vele sterotype beelden doorbroken, het zelfvertrouwen op dit gebied vergroot en opleidings- en beroepsbeelden verduidelijkt.

Het speeddaten op HAVO/VWO wordt gekoppeld aan de zeven bètawerelden van het Bèta-Mentality-model. Deze werelden geven handvatten om met leerlingen te praten over de breedte van opleidingen en beroepen in de bèta- en techniek sector. Deze verschillende werelden zijn: Water, Energie & Natuur, Mobiliteit & Ruimte, Science & Exploration, Voeding & Vitaliteit, Market & Money, Mens & Medisch, Lifestyle & Design.