Home / Waterprofessionals / Vincent Hovinga

Vincent Hovinga

Strategisch organisatiekundig adviseur bij Waterschap Vechtstromen

Mijn opleiding
Tijdens mijn opleidingen speelde water eigenlijk geen rol. Na HAVO en VWO studeerde ik Midden- en Oost-Europese Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens en na mijn studie heb ik daar ook gewerkt, maar uiteindelijk besloot ik dat mijn toekomst elders lag. Ik heb toen een bewuste keuze gemaakt voor werken bij de overheid. De reden daarvoor was (en is) een idealistische: ik wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren. De overheid is dan een voor de hand liggend startpunt. Om mijn profiel wat specifieker te maken heb ik een jaar een deeltijdopleiding HBO Bestuurskunde aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden gevolgd. Ik heb dat niet afgemaakt, omdat ik tegen een mooi traineeprogramma aanliep, gericht op het snijvlak van ICT, beleid en uitvoering in de publieke sector.

Dit tweejarige traject, bij Het Expertise Centrum (nu PBLQ HEC) in Den Haag, bestond uit vier dagen per week training ‘on the job’ bij verschillende (overheids)opdrachtgevers. Op vrijdag volgde ik een Master of Public Informationmanagement-opleiding (MPIM) aan de Erasmus Universiteit. In die twee jaar heb ik enorm veel geleerd over alle aspecten van informatisering bij de overheid. Daarbij gaat het niet zozeer om de techniek, maar vooral om de toepassing ervan om politiek/bestuurlijke en maatschappelijke doelen te bereiken. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan digitale dienstverlening. Ook heb ik de verschillen tussen verschillende overheidslagen (Rijk, Uitvoeringsorganisaties, lokale overheden) ervaren. Dit heeft mij onder meer geleerd dat ik liever wat dichter bij de uitvoering werk, zodat ik mij vooral ging richten op lokale overheden en uitvoeringsorganisaties. Toen ik vanuit deze voorkeur ging solliciteren kwam ik terecht bij Waterschap Velt en Vecht.

Mijn werk
In tegenstelling tot de andere Waterwonderen-ambassadeurs, kom ik zelf niet direct met water in aanraking. Mijn rol is om mijn collega’s, de waterprofessionals, in staat te stellen dat ze hun werk zo goed en efficiënt mogelijk kunnen doen. Ik geef de organisatie advies op het gebied van informatiemanagement. Daarbij gaat het vooral om beantwoording van vragen als: hoe willen we werken? En wat moet de informatievoorziening daar functioneel voor leveren? Als je bijvoorbeeld tijd- en plaatsonafhankelijk wilt werken, wat moet je daar dan voor regelen? Enerzijds gaat het dan om papierloos werken en digitaliseren, maar ook over voorzieningen die nodig zijn. Je gaat werkplekken anders gebruiken, mobiele apparaten als smartphones en iPads worden breder toegepast. Dit heeft gevolgen voor hoe we samenwerken en informatie met elkaar delen. Ook organisatieontwikkeling en organisatie-sturingsvraagstukken horen hierbij.

Die brede blik op de hele bedrijfsvoering is kenmerkend voor mijn werk. Daarnaast houd ik mij aan het credo: ‘practice what you preach’. Ik kan dus echt overal werken. Wifi is de enige voorwaarde. Ik werk helemaal papierloos en baal als een stekker als ik gedwongen word een printje te maken!

Mijn Passie
Passie voor water is bij mij eigenlijk pas ontstaan toen ik ging werken voor het waterschap. Water zelf speelt in mijn werk niet direct een rol, maar water is natuurlijk wel een belangrijk onderwerp in mijn werk. Dat heeft mij echt bewust gemaakt van veel zaken. Als je weet hoeveel moeite en geld het kost om rioolwater te zuiveren ga je toch anders aankijken tegen dingen… Zo heb ik zelf voor mijn tuin een regenton gekocht en leer ik mijn kinderen zuinig te zijn met water.

Ik sport graag buiten. Open water geeft mij rust én energie. Tijdens het sporten, hardlopend, op de racefiets of tijdens het roeien, overal zie ik de resultaten van het werk van het waterschap. Ik zie bijvoorbeeld aan de stroming in het Noord-Willemskanaal of er veel gespuid wordt bij Delfzijl. Ook zie ik peilen in sloten en kanalen, de realisatie van natuurlijke oevers en waterbergingen en soms een muskusrat. Als je er op gaat letten zie je overal waterschapswerk!

Het leukste vind ik....
… dat ik in staat ben geweest om mijn persoonlijke ambities en visies in de praktijk te brengen. Ik ben van nature heel nieuwsgierig en gedreven. Letterlijk: wat ligt er achter die horizon, of op die top en kan ik daar komen? Maar ook figuurlijk: wat doen die mensen en waarom? Kan dat ook anders (en beter!)? Dit kan ik uitleven in mijn werk.

Directie en management stonden open voor veranderingen, zolang we maar duidelijk konden maken wat dit bijdraagt aan de doelstelling van de organisatie. Dit gold zowel voor de ontwikkeling van de informatievoorziening en hoe we binnen het waterschap ons werk doen, als voor hoe ik mijn eigen functie invul. Ik zit niet in een keurslijf van een functieomschrijving, maar heb een brede blik en houd mij bezig met alle onderwerpen waar ik meerwaarde kan leveren voor de organisatie! Zo verleg ik steeds opnieuw mijn eigen horizon, maar ook die van mijn collega’s.

Tips en handige links
Waterschap Velt en Vecht
Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Vechtstromen (vanaf 2014)
Het traineeprogramma dat ik volgde bestaat nog steeds: Traineeprogramma Informatiemanagement
Ambtenaar 2.0
KGR De Hunze
www.waterschappen.nl

Werken bij het Waterschap
Waterschappen zijn van nature ‘doe-organisaties’. De doelen van een waterschap zijn glashelder: zorgen voor veilig, voldoende en schoon water. Resultaat: gewoon ‘doen’ en samenwerken zijn kenmerkend. Er is veel ruimte om je talenten te ontwikkelen en toe te passen.

Hoewel ik waterschappen, voordat ik er werkte, beschouwde als de ‘sufste’ overheidslaag, heb ik echt zelf gemerkt dat het verrassend dynamische en flexibele organisaties zijn! Na ruim vier jaar heb ik het gevoel dat ikzelf en de organisatie nog lang niet klaar zijn met onze ontwikkeling!