Home / Waterprofessionals / Shanon van Keeken

Shanon van Keeken

Management Trainee bij Evides Waterbedrijf

Waterbewustzijn
Water heeft in mijn leven altijd een belangrijke rol gespeeld. Ik ben deels opgegroeid in Suriname en daar werd ik al vroeg geconfronteerd met vuil water dat uit de kraan kwam. Soms kwam er zelfs helemaal geen water uit de kraan. Toen ik wat ouder was, zag ik wat de gevolgen kunnen zijn van vervuiling in water. Gedumpt plastic in rivieren en beekjes zorgde er geregeld voor dat afvoeren verstopt raakten. Vissen stikten als gevolg van vervuild water. Op dat moment had ik er nog geen idee van dat deze fascinatie voor water en de effecten van menselijke handelen op water, mijn latere beroepskeuze zouden bepalen.

Mijn opleiding
Nadat ik mijn vwo-diploma had behaald, koos ik voor Technische Bestuurskunde, een opleiding die techniek combineert met maatschappelijke en organisatorische onderwerpen. Wat mij vooral aansprak was dat de opleiding je voorbereidt op de rol van bemiddelaar tussen de oplossingsgerichte ingenieurs en de overheid die het belang voor de bevolking in de gaten moet houden. Toen ik verder met mijn studie kwam, moest ik een keuze maken en beslissen in welke technische richting ik mij wilde verdiepen. Ik koos voor water! Wat mijn keuze mede heeft bepaald is dat er in de watersector veel vraag is naar goed opgeleide mensen. In de Master Technische Bestuurskunde heb ik veel kennis opgedaan over de manier waarop waterbeleid en waterwetten tot stand komen. Ook heb ik veel geleerd over management en organisatie. Op technisch gebied heb ik mij verdiept in waterzuiveringsvakken zoals afvalwaterzuivering en drinkwaterzuivering.

Mijn werk
Mijn eerste werkgever was Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW). Daar werkte ik als junior beleidsadviseur water. Ik behartigde de belangen van zakelijke/industriële watergebruikers en adviseerde de overheid of nieuwe wetten, die met water te maken hebben, wel uit te voeren zijn.

Vervolgens ben ik als Management Trainee aan de slag gegaan bij Evides Waterbedrijf. Ik wilde meer ervaring opdoen met projectmatig werken en meer leren over de techniek. Evides bestaat uit twee onderdelen: het drinkwaterbedrijf dat zorgt voor de levering van betrouwbaar drinkwater en het industriewaterbedrijf dat water levert aan de industrie en daar verschillende types water, waterzuiveringsinstallaties en advies levert.

In het afgelopen jaar heb ik als projectleider bij het team Nieuwbouw binnen de afdeling Infra gewerkt. Samen met een ontwerper en een toezichthouder zorg je ervoor dat oude waterleidingen in de straten worden vervangen door nieuwe. Daar komt heel veel bij kijken: de mensen moeten veilig kunnen werken op straat, maar tegelijkertijd willen we de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk beperken. En drinkwater moet natuurlijk gewoon beschikbaar blijven! Ik had veel contact met opdrachtgevers zoals gemeenten en projectontwikkelaars, maar ook met de aannemers die het werk uitvoerden. En natuurlijk stond onze klant centraal, want daar draait het uiteindelijk allemaal om. Kortom, een dynamische job waarbij ik met veel verschillende mensen en organisaties te maken heb en ervoor moet zorgen dat we echt resultaten behalen.

Onlangs ben ik gestart met een opdracht bij de afdeling Evides Industriewater: ik onderzoek of het handig is wanneer een aantal bedrijven samen een afvalwaterzuiveringsinstallatie delen. Ik praat hierover met verschillende bedrijven en enthousiasmeer hen voor ons idee. Tegelijkertijd werk ik met een team een business case uit. Hierin beschrijven we welke zuiveringsinstallaties nodig zijn en wat de investerings- en operationele kosten zijn. We brengen ook in kaart waar waterleidingen aangelegd moeten worden om de verschillende bedrijven te koppelen aan de zuivering en wat dit zou kosten.Mijn Passie
Werken met water heeft altijd een maatschappelijke waarde. Als je het hebt over het zuiveren van afvalwater, dan gaat het om behoud van de natuur en een schoon leefmilieu. Drinkwater voorziet in de eerste levensbehoefte van mensen. Het is in Nederland ondenkbaar dat je de kraan opendoet en er geen water uitkomt of dat er water uitkomt dat je niet kan drinken. Als je op vakantie gaat in andere landen dan merk je het al, het water uit de kraan heeft een smaakje of je kan geen water uit de kraan drinken. Wij vinden het in Nederland vanzelfsprekend dat wij schoon en veilig drinkwater zo uit de kraan hebben, maar er zit een hele wereld achter deze vanzelfsprekendheid.

Het leukste vind ik....
… dat ik kan bijdragen aan die vanzelfsprekendheid dat er “24 uur per dag, 7 dagen per week betrouwbaar en schoon drinkwater uit de kraan” komt. En dat ik op korte termijn mijn expertise mag inzetten om de watervoorzieningen in ontwikkelingslanden te verbeteren met Vitens Evides International (VEI) in Vietnam!

VEI is het gezamenlijke initiatief van Evides en Vitens om drinkwaterbedrijven in ontwikkelingslanden een betere toekomst te geven. Het idee is om een drinkwaterbedrijf, in bijvoorbeeld Kenia, financieel gezonder te maken door er onder andere voor te zorgen dat alle klanten ook daadwerkelijk betalen voor het water dat ze afnemen. Hierdoor krijgt een waterbedrijf ruimte om te investeren in een goede infrastructuur en kan het ook andere gebieden voorzien van drinkwater.

Tips en handige links
Evides drinkwater
Evides industriewater
Vereniging Energie, Milieu en Water
TU Delft - Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Vitens Evides International
Film Evides Industriewater
en vergeet niet de film over Evides Waterbedrijf hieronder te bekijken!

Evides Waterbedrijf

Lijkt het jou ook leuk om bij Evides te werken? Lees meer op hun eigen website!