Maaike Schaap

Decaan en Kerndocent Watermanagement bij Helicon Opleidingen

Mijn opleiding
Tijdens mijn middelbare school was ik best goed in exacte vakken. Ik vond het leuk om dingen te onderzoeken, was altijd actief en ook veel buiten. Na de HAVO wilde ik een studie doen met veel afwisseling. Ik had interesse in het milieu en in duurzaamheid. Verder vond ik het belangrijk dat er een beetje actie in zat, dat het (deels) buiten was en iets waarmee je ook met mensen bezig was. De studie Milieukunde aan Saxion Hogeschool in Deventer bleek hierbij prima aan te sluiten.

Tijdens deze studie heb ik natuurlijk veel geleerd over milieu en natuur, maar ook over sociologie en politiek. Je werkt tijdens de opleiding veel aan projecten. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig geweest met het verwerken van afval, het maken van een milieucommunicatieplan en het inrichten van een moerasgebied. Het leuke hiervan was dat je tijdens deze projecten ook vaak met studenten van andere studierichtingen (zoals recreatie, agrarisch en ruimtelijke ordening) samenwerkte. De lessen die je kreeg over bijvoorbeeld bodem, beleid, recht, afval, ecologie, natuurbeheer en waterkwaliteit sloten altijd goed aan bij de projecten. Mijn stage heb ik vervuld bij Rijkswaterstaat ‘Waterdienst’ waar ik werkte aan het project ‘Meer Ruimte voor de IJssel’. Hier is echt mijn passie voor water ontstaan.

Na de HBO wilde ik eigenlijk nog veel meer weten over water. Ik ben toen Milieu- en Natuurwetenschappen aan de universiteit in Nijmegen gaan studeren. Hier leerde ik wat onderzoek precies inhield. Ik ben in het buitenland (Bolivia) afgestudeerd met een onderzoek naar vervuiling in de rivier de Pilcomayo.

Tijdens mijn opleidingen heb ik geleerd om breed te kijken naar ontwikkelingen in de maatschappij. Het is heel erg belangrijk om alle belanghebbenden serieus te nemen en om af en toe compromissen te sluiten…

Mijn werk
Nadat ik een tijdje bij TAUW had gewerkt als projectcoördinator voor milieu-effectrapportages, ben ik gaan werken bij Helicon Opleidingen MBO in Velp. Ik ben daar (kern)docent van de opleiding Watermanagement. In deze opleiding leren we MBO studenten op niveau 3 en 4 hoe Nederland omgaat met water en wat je daarbij allemaal kan tegenkomen. In de opleiding worden de drie verschillende thema’s van watermanagement behandeld:

 • Waterbeheer 
 • Grond- Weg- en Waterbouw
 • Milieu 

Deze onderdelen komen aan de orde bij vragen als: moeten de dijken hoger worden of zijn er ook andere oplossingen? Hoe voorkom je dat natuurgebieden te droog worden? Hoe zorg je voor voldoende schoon water en hoe krijgen we de zalm weer terug in de Rijn? Ik geef hier lessen over en begeleid de projecten die de studenten over deze onderwerpen doen. Zo ga ik met studenten de waterkwaliteit bepalen van het water rondom de school, ontwerpen we samen een groene waterzuivering en geef ik lessen over de bodemopbouw van Nederland. Het is dus heel belangrijk om over al deze onderwerpen iets te weten. Daarom ben ik naast het voorbereiden van lessen en het coachen van studenten ook bezig met het bijhouden van de ontwikkelingen in mijn vak zodat ik dat in mijn lessen terug kan laten komen.

Onze studenten zijn vaak op stage bij verschillende organisaties. Ik ga vaak bij deze stagebedrijven langs om te kijken hoe het met de studenten gaat. Ik kom zo o.a. bij waterschappen, groene aannemers, gemeentes, provincies, Rijkswaterstaat en onderzoeksinstellingen (visserij) over de vloer. Daar praat ik met de stagebegeleider over de opdrachten die de student moet doen en over hoe de student meewerkt in het bedrijf.

Als kerndocent ben ik ook verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding. Hiervoor heb ik regelmatig overleg met mensen uit het werkveld, die samen komen in de zogenaamde ‘werkveldcommissie’. Zo zorgen we ervoor dat de opleiding altijd blijft aansluiten bij de praktijk.

Met een diploma Watermanagement op zak kun je aan de slag als: 

 • Onderhoudsmedewerker/peilbeheerder bij een waterschap 
 • Meewerkend voorman 
 • Terreinbeheerder/zisstandbeheerder 
 • Veldmedewerker 
 • Projectmedewerker 

Bij organisaties als: 

 • Waterschap 
 • Gemeente 
 • Milieu- Adviesbureau 
 • Grond- Weg en Waterbouw 
 • Natuurorganisaties 
 • Groen-aannemers 

Waterambassadeur Len Hazeleger, die ook van onze school komt, is bijvoorbeeld bij Waterschap Rivierenland aan de slag gegaan.Mijn Passie
Mensen iets leren over het mooie vak watermanagement en ze laten zien hoe interessant het vak is en hoeveel kanten je er mee op kunt. Ik vind het ook erg leuk om te zien hoe studenten zich ontwikkelen en écht klaar zijn voor de arbeidsmarkt als ze bij ons hun diploma uitgereikt krijgen. Kijk maar eens naar waterambassadeur Len Hazeleger, die van onze school komt!

Het leukste vind ik....
… het werken met studenten aan een echt project, zoals het plaatsen van oeverbeschoeiing of het ontwerpen van een groene waterzuivering.

Tips en handige links
Opleiding Watermanagement bij Helicon
Watermanagement bij Heliconopleidingen in Velp
YouTube kanaal van Netwerkschool Helicon Velp
Facebookpagina van Netwerkschool Helicon Velp

Studeren bij Helicon Opleidingen