Len Hazeleger

Projectmedewerker bij Waterschap Rivierenland

Mijn opleiding
Zoals veel andere leerlingen wist ik na mijn VMBO aan het Groenhorst College in Ede echt niet welk beroep ik later wilde gaan uitoefenen. Het hoveniersvak leek me wel wat, maar dacht ook aan iets met sport… Ik wist het gewoon écht niet totdat ik de Open Dag van het MBCS Helicon bezocht. Tijdens deze Open Dag werd mijn interesse gewekt voor de watersector. Het werd mij op dat moment duidelijk hoe mooi het watersysteem eigenlijk in elkaar zit en hoe veelzijdig het is. Wat me ook duidelijk werd is dat er heel veel mogelijke functies in dat werkveld zijn. En er is werk, veel werk!! Zonder aarzeling heb ik me ingeschreven voor de opleiding Land, Water en Milieu (deze opleiding heet tegenwoordig Watermanagement). De opleiding heb ik versneld in drie jaar kunnen voltooien. Ik heb mijn afstudeerstage bij Waterschap Rivierenland vervuld. Ik heb een inrichtings- en onderhoudsplan geschreven voor de ‘Doode Linge’, de belangrijkste afvoer voor het water van de stad Tiel. Met Maaike Schaap (waterambassadeur namens het MBCS Helicon) heb ik regelmatig contact en via haar ben ik gevraagd mee te denken hoe we deze opleiding nog beter op de praktijk kunnen afstemmen. Ook ben ik vaak actief op de Open Dagen van het Helicon om jonge mensen te vertellen over mijn werk bij het waterschap.

Na het behalen van mijn diploma ben ik bij Waterschap Rivierenland gaan werken. Daar werk ik nu als projectmedewerker aan dijkversterking (veiligheid), waterkwaliteit (schoon water) én waterkwantiteit (niet te veel en niet te weinig water) in de sloten. Om mijn kennis verder te vergroten ben ik de deeltijdopleiding HBO Land- en Watermanagement gaan volgen. Op dit moment volg ik de minor GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) en hoop in januari 2014 af te studeren.

Mijn werk
Ik werk als projectmedewerker bij de afdeling Weg- en Waterbouw. Deze functie wordt ook wel ‘werkvoorbereider’ genoemd. Ik bereid projecten voor op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit en dijkverbetering. Voorbeelden zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, de aanleg van visvriendelijke stuwen en het versterken van een dijk. Voordat de aannemer buiten écht met graafmachines aan de slag gaat, moet er veel worden voorbereid. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat daar héél wat bij komt kijken! Zo moet er bijvoorbeeld archeologisch onderzoek worden gedaan en gecontroleerd worden of er eventueel explosieven uit de tweede wereldoorlog aanwezig zijn. Verder vindt er o.a. onderzoek plaats naar de kwaliteit van de bodem en naar wat er allemaal voor dieren, planten en bomen in het gebied leven. Ook is het belangrijk dat het waterschap goed weet wat er onder de bewoners en ondernemers in het gebied leeft. En natuurlijk moet je rekening houden met de beschikbare tijd, het geld dat beschikbaar is, de technische mogelijkheden en heel veel andere zaken. Omdat je met zoveel dingen rekening moet houden is het werk echt altijd een hele mooie uitdaging! Juist dat geeft mij enorm veel energie.

Sinds drie jaar werk ik voor het waterschap aan het project ‘Park Lingezegen’. Dit is een groot park dat tussen Arnhem en Nijmegen wordt aangelegd van 1700 ha groot (3200 voetbalvelden!). In dit park is ruimte voor recreatie, landbouw, water en natuur. Het waterschap werkt in dit project samen met de provincie, vier gemeenten, Staatbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied (DLG). Ik ben één van de projectleiders waarbij ik zorg voor de goede afstemming tussen het waterschap en het projectbureau Park Lingezegen. Ook ben ik verantwoordelijk voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever bij de Bemmelsezeeg.

Het is een flinke uitdaging om de belangen van de verschillende betrokkenen samen te brengen in één project met één gezamenlijk doel: de realisatie van een prachtig duurzaam park met allerlei recreatiemogelijkheden voor alle 160.000 omwonenden.


Mijn passie
Dat wij in Nederland veilig achter grote stevige dijken wonen en dus droge voeten houden is echt niet vanzelfsprekend. Elke dag weer werken er heel veel mensen om dit voor elkaar te krijgen. Ik ben er trots op dat ik een bijdrage mag leveren aan het steeds weer verbeteren van ons watersysteem. Wanneer na een drukke tijd van voorbereiding de schop dan echt de grond in gaat en ik buiten sta en de shovels, tractoren en kranen aan het werk zie, geeft dat mij een enorm trots en voldaan gevoel.

Het leukste vind ik....
… om te werken aan projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van ons watersysteem. Om met alle betrokken en belanghebbende partijen samen te werken om de veelomvattende klus te klaren is echt geweldig om te doen!

Tips en handige links
Waterschap Rivierenland
Opleiding Watermanagement Helicon
Opleiding Land- en Watermanagement Hogeschool VHL
Park Lingezegen
www.waterschappen.nl

Werken bij Waterschap Rivierenland
Lijkt het jou ook leuk om bij Waterschap Rivierenland te werken? Lees meer op hun eigen website!