Home / Waterprofessionals / Goaitske de Vries

Goaitske de Vries

Adviseur waterkeringen bij Deltares

Mijn opleiding
Tijdens mijn zes jaar VWO bleek al snel dat een talenknobbel bij mij ver te zoeken was. Wiskunde, biologie en natuurkunde bleken meer mijn vakken te zijn. Vandaar dat de keuze van een vervolgopleiding in de techniek voor de hand lag. Na een open dag van de opleiding Civiele Techniek in Alkmaar te hebben bezocht, was mijn interesse gewekt. Vooral de “waterkant”  van de opleiding sprak me toen al aan. Voorbeelden van megaprojecten, de kansen om ook in het buitenland aan de slag te kunnen en de techniek zorgden ervoor dat ik me aanmeldde voor de opleiding. Toch was ik een beetje bang voor de technische kant, omdat ik dacht dat het misschien erg stoffig zou zijn. Maar tijdens de studie merkte ik al gauw dat wanneer je onder andere wiskunde en natuurkunde toepast op praktische vraagstukken, het een stuk leuker begint te worden!

De opleiding Civiele Techniek is veelzijdig en is op het eerste gezicht erg breed. Toch kun je ervoor kiezen om je tijdens de opleiding inhoudelijk te verdiepen op diverse vlakken; ik koos voor de richting bodem- en watermanagement. Niet alleen de technisch-inhoudelijke kant komt aan bod, ook de praktische vaardigheden worden je bijgebracht. Zelf vond ik de gastcolleges erg interessant. Mensen die vanuit de praktijk vertellen over één van de grote projecten waaraan ze werken. Deze verhalen enthousiasmeerden mij om voor mijn stages voor TNO en een project in het buitenland te kiezen. Zo ben ik naar Indonesië geweest om daar voorlichting te geven over waterhygiëne. Door diezelfde gastcolleges, één over waterveiligheid en dijken van een – nu - collega van mij, ben ik direct na mijn studie aan de slag gegaan bij Deltares!

Mijn werk
Als adviseur waterkeringen bij Deltares werk ik vooral aan onderzoek naar dijken in binnen- en buitenland. Dit doe ik zowel als inhoudelijk adviseur en als projectleider. Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland.

In mijn werk ben ik dagelijks bezig met het ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van dijken. Zo ben ik projectleider van het project Dijken op Veen, een project waarin kennis wordt ontwikkeld met een grote maatschappelijke impact. Het mooie aan dit project is dat we deze kennis ontwikkelen door een combinatie van laboratoriumproeven, modelonderzoek en full-scale proeven. Van kleine proeven in het laboratorium tot het nabouwen van echte dijken in het veld! Door deze dijken te monitoren en te laten bezwijken leren we veel van het gedrag van de dijken. Deze resultaten gebruiken we dan weer om bestaande modellen, software en leidraden te verbeteren.

Naast het ontwikkelen van nieuwe kennis vind ik het ook leuk deze kennis over te dragen. Zo heb ik de afgelopen jaren diverse cursussen en trainingen verzorgd op het gebied van dijkbewaking en dijkinspectie aan dijkbewakers. Zij hebben een belangrijke rol als het gaat om waterveiligheid. Zeker als het spannend wordt, zoals bij storm, heftige regen of extreme droogte. Zij voeren dan voortdurend inspecties uit en houden de toestand van de dijk nauwgezet in de gaten. In de training gaan we in op de nieuwste kennis over dijken, faalmechanismen, noodmaatregelen en inspectiemethoden van dijken.

Onze Nederlandse kennis over dijken en dijkbewaking wordt wereldwijd gewaardeerd en steeds vaker geëxporteerd. En dat betekent: projecten in het buitenland! Zo heb ik in Vietnam, Colombia, Amerika en Azerbeidzjan internationale trainingen gegeven en projecten uitgevoerd met betrekking tot dijkbewaking en waterveiligheid. Azerbeidzjan had bijvoorbeeld in het voorjaar van 2010 te maken met hevige overstromingen door de rivieren Araz en Kura. Het watermanagement en de hoogwaterbescherming in het land moest op een hoger plan worden gebracht. Daarom vloog Deltares met een team van geotechnische en (geo)hydrologische specialisten naar Azerbeidzjan, waar ik ook onderdeel van uitmaakte!

Het boeiende van projecten in het buitenland is niet alleen dat je kennis komt brengen, maar ook halen. Specialisten uit het land hebben veel kennis van de lokale dijken. Het uitvoeren van dijkinspecties in het buitenland leveren vaak bijzondere gesprekken en situaties op. Zo kwamen in Vietnam de bewoners altijd direct naar me toe zodra ze me op de dijk zagen lopen. De impact van het hoge water en de overstromingen worden dan al gauw duidelijk wanneer de bewoners hun verhaal vertellen. In Azerbeidzjan werd bij veel pompstations waar je langs kwam, aangeboden vis mee te eten, vis die nabij het pompstation is gevangen. Ook werd iedere dag onderweg aangeboden thee te komen drinken of wat fruit uit hun eigen tuin mee te nemen. Ontzettend gastvrij!

Mijn passie
Het mooie van mijn werk is dat je kunt blijven leren! De projecten die ik leid, zijn bij uitstek projecten waarin samenwerken een belangrijke rol speelt. Het is mooi om aan een project te werken waarin mensen met verschillende disciplines (onder andere waterveiligheid, hydrologie, geotechniek) bij elkaar komen en zo nieuwe oplossingen en ideeën te bedenken. We weten veel over dijken, maar nog lang niet alles. Daar onderzoek naar doen geeft mij energie!

Het leukste vind ik....
... werken aan projecten die er echt toe doen!  In geen enkel ander land wordt al zolang nagedacht over dijken als in Nederland. De kennis over het ontwerp van dijken, dijkbewaking, bezwijkmechanismen en beheer en onderhoud is al eeuwen in ontwikkeling. Het ontwikkelen van nieuwe kennis over deze dijken en deze (inter)nationaal met elkaar delen is fantastisch!

Tips en handige links
Voor het TMF-programma Wat te doen voor je poen? liep Sacha Visser een dagje met mij mee om kennis te maken met het beroep adviseur waterkeringen:


Deltares
Deltares op Twitter
Het Klokhuis, aflevering dijken
Hogeschool InHolland - Civiele Techniek

Werken bij Deltares

 

 Lijkt het jou ook leuk om bij Deltares te werken? Lees meer op hun eigen website!