Home / Waterprofessionals / Dirk van der Burgt

Dirk van der Burgt

Planadviseur Ruimtelijke Ordening en Stedelijk Water bij Waterschap De Dommel

Mijn opleiding
Op de basisschool was ik altijd al geïnteresseerd in de natuur en alles wat daar mee te maken heeft. Toen ik naar het VWO/HAVO ging, kreeg ik vakken als Engels en Frans. Dat was voor mij niet echt een succes en na een moeizaam jaar ben ik overgestapt naar de MAVO. Een goede keuze! Ik kan me herinneren dat ik voor het vak aardrijkskunde een werkstuk heb geschreven over een natuurgebied in mijn geboorteplaats Langenboom. Voor mij werd toen duidelijk dat het inrichten van gebieden echt iets voor mij was. Ik besloot verder te studeren aan de opleiding Land, Water en Milieubeheer op de MBCS in Velp. Tijdens deze opleiding heb ik zelfs stage gelopen bij een landschapsontwikkelaar in Australië!

Toen ik klaar was met deze studie heb ik de opleiding Land & Water-management aan de Hogeschool van Hall Larenstein gevolgd. Ik ben voor mijn studie naar Siberië geweest om een herstelplan te schrijven voor de ontwikkeling van het gebied van de Pelgrimsroute van de Heilige Simeon van Verchoturje. De opleiding heb ik afgerond met de minor ontwikkelings-planologie. Voor deze minor heb ik met Wubbo Ockels (de eerste Nederlandse astronaut)  een toekomstvisie geschreven voor het LOFAR-project in Drenthe. Dit project is ontstaan uit de ambitie van Nederlandse sterrenkundigen om het prille begin van ons heelal waar te nemen.

Tijdens de minor Ontwikkelingsplanologie kreeg ik nog meer belangstelling voor het inrichten en het gebruik van ruimte. Ik besloot om de opleiding Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen te gaan volgen. Tijdens mijn afstudeerjaar heb ik gekozen voor het verdiepend spoor ‘Ruimtelijke planning en watermanagement’. Ik heb me bezig gehouden met actuele thema’s als klimaatverandering, inrichting van overstromingsgevoelige gebieden en samenwerking in stedelijk waterbeheer.

Mijn werk
Ik werk nu als planadviseur Ruimtelijke Ordening & Stedelijk Water bij Waterschap De Dommel. Ik houd me bezig met alles wat met water te maken heeft binnen de plannen van overheden, projectontwikkelaars, landbouworganisaties, natuurorganisaties en particulieren. Ook houd ik me bezig met riolering. Uiteindelijk is het voor het waterschap belangrijk om te weten wat er naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) wordt afgevoerd en wat voor water en hoeveel er in het oppervlaktewater terecht komt. Het mooie van mijn werk is dat ik al mijn kennis uit mijn opleidingen kan toepassen. De ene dag onderzoek ik in het veld hoe het water ondergronds stroomt, bekijk ik de bodem en controleer ik de waterkwaliteit in een gebied waar nieuwe huizen worden gebouwd. De andere dag pas ik mijn specialistische kennis toe om informatie van rioleringsplannen te bekijken en daarover te adviseren. Dan weer probeer ik het onderwerp water zo goed mogelijk in te passen in toekomstplannen voor hele gebieden!


Mijn Passie
Ik vind de eenvoud en tegelijkertijd de ingewikkeldheid van water geweldig. Het is zo logisch dat water altijd naar het laagste punt stroomt. Maar tijdens die route komt water van alles tegen. Zo krijg je in gebieden te maken met verdroging, overstromingen, wateroverlast en (grond)watervervuiling. Het is dus steeds nadenken en puzzelen om de beste oplossing te bedenken.

Het leukste vind ik....
Samen kom je verder dan alleen, dat geldt zeker ook in de watersector. De waterschappen waren zelfs de eerste vorm van democratie in Nederland en staan letterlijk aan de basis van het ‘poldermodel’. In 1150 werkten boeren al samen aan het graven van afvoerkanalen. Onze vroege voorouders wisten het al: we moeten samenwerken!

NU en in de toekomst is dat niet anders. Het leukste vind ik om alles wat met water te maken heeft zo goed mogelijk in gebieden in te passen waarbij je rekening houdt met alle verschillende wensen en belangen. Wanneer uiteindelijk iedereen heerlijk kan genieten van het nieuwe gebied, ben ik echt trots op wat we met elkaar voor elkaar hebben gekregen!

Tips en handige links
Waterschap De Dommel
Waterrestaurant
Radboud Universiteit Nijmegen - Planologie
Van Hall Larenstein - Land- en Watermanagement
Helicon - Land, water en milieu
Collega planadviseur
www.waterschappen.nl

Werken bij Waterschap De Dommel