Tim Brockhoff

Trainee Assetmanagement bij het Hoogheemraadschap van Rijnland

Mijn naam is Tim Brockhoff en ik ben 25 jaar oud. Ik ben geboren in Zeewolde, een dorp in zuidoost Flevoland dat omringd wordt door water. Van kleins af aan ging ik elke zomer naar het strand, om te zwemmen in het Wolderwijd. ’s Winters bond ik juist de schaatsen onder om te schaatsen op het meer of de kleine slootjes en plassen in het dorp. Zelf ben ik dus opgegroeid met water.

Dat ik vele jaren later werkzaam zou zijn in de ‘waterwereld’, had ik op dat moment niet verwacht. Nu het toch zover is gekomen, wil ik jullie graag vertellen wat mijn drijfveren zijn om bij een waterschap te werken. Hopelijk kan ik jullie met ‘mijn verhaal’ inspireren en motiveren om ook in de waterwereld aan de slag te gaan!

Mijn opleiding

Op de middelbare school vond ik aardrijkskunde altijd het leukste vak. Ik vond het reuze interessant om door encyclopedieën en atlassen te bladeren en meer te weten te komen over steden en rivieren. Om deze reden begon ik na het behalen van mijn VWO-diploma met de Bachelor Sociale Geografie & Planologie aan de Universiteit Utrecht. Diverse thema’s als stedelijke inrichting, migratievraagstukken, ontwikkelingsgeografie, duurzame ontwikkeling, klimaatadaptatie en waterbeleid kwamen aan bod. In mijn derde studiejaar volgde ik het vak ‘Bedreigde Aarde’. Hierna was het voor mij duidelijk dat mijn Master zich moest concentreren op het thema milieu.

Daarom heb ik gekozen voor de opleiding ‘Environment & Resource Management’, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Gedurende deze opleiding stonden maatschappelijke vraagstukken rondom het thema milieu centraal. Ik heb mij gespecialiseerd in klimaat- en waterbeleid. Voor mijn afrondende scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de effecten van rivierherstel op de waardering voor ecosysteemdiensten. Hierin spelen water en veiligheid een belangrijke rol.

Mijn werk
Vol trots kan ik zeggen dat ik 'Waterschapstalent' ben: ik maak deel uit van een traineepool van 16 personen, die gedurende een traject van twee jaar, drie verschillende functies binnen de waterschappen mogen uitoefenen. Met andere woorden, samen met 15 mede-trainees krijg ik de kans om aan het werk bij de waterschappen te snuffelen door verschillende taken, werkzaamheden en afdelingen van dichtbij te bekijken.

Op dit moment werk ik bij het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden waar ik me bezighoud met assetmanagement. Binnen dit werkpakket start ik onder andere met het uitwerken van een business case voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie in Alphen-Noord en ga ik me buigen over een communicatieplan.

Hiervoor werkte ik op de afdeling Plannen & Projecten. Ik maakte deel uit van het team Projecten, waar watergebiedsplannen worden opgesteld. Binnen deze watergebiedsplannen proberen we het watersysteem van alle polders binnen Rijnland op orde te krijgen (dit noemen we ook wel onze ‘wateropgave’). Enerzijds moeten mensen dus geen natte voeten krijgen, anderzijds moet er ook voldoende water zijn. Je kunt je voorstellen dat boeren water nodig hebben voor het verbouwen van hun gewassen, maar dat te veel water ook niet goed is.

Bij drie watergebiedsplannen was ik projectmedewerker. Binnen deze functie maakte ik deel uit van het projectteam en gaf ik ondersteuning bij het in kaart brengen van de knelpunten in het watersysteem, het bedenken van oplossingsrichtingen en overleggen met belangrijke eigenaren en partijen in het plangebied.

Bij twee andere projecten was ik zelf projectleider. Dit vond ik het leukst: samen met een team werken aan het oplossen van onze wateropgaven. Dit betekent dat er een ontwerp moet worden gemaakt voor de inrichting van de polder en dat er hierbij rekening moet worden gehouden met de wensen en belangen van alle partijen in het gebied. Om dit te bewerkstelligen had ik intern veel overleg met specialisten die berekeningen doen en advies geven. Vervolgens ging ik met externe partijen als gemeenten en adviesbureaus praten over hoe we het beste invulling kunnen geven aan onze opgaven, rekening houdend met zo veel mogelijk belangen. Als projectleider moest ik zorgen dat aspecten als tijd, geld en kwaliteit van het project gewaarborgd zijn. Daarnaast fungeerde ik als het ware als omgevingsmanager, door het aanspreekpunt binnen Rijnland te zijn.


Mijn passie

In mijn streven naar een duurzame, mooie en veilige woon- en werkomgeving speelt water een steeds belangrijkere rol. Zeker gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en de mogelijke consequenties die hieraan verbonden zijn voor een land als Nederland. Ik zie het als een uitdaging om me te buigen over vraagstukken die te maken hebben met waterkwantiteit en de toenemende belasting op ons watersysteem. Hoe kunnen we perioden van watertekort en -overlast het beste opvangen, rekening houdend met de belangen van verschillende betrokken partijen? Ik ben geïnteresseerd in het bedenken van innovatieve en praktische oplossingen voor dergelijke vraagstukken en dat is dan ook de voornaamste reden dat ik graag actief wil zijn in de waterwereld!

Het leukste vind ik....
... een drukke dag, vol met overleggen en afspraken. Ik houd van interactie en wil daarom graag samen met andere gespecialiseerde mensen nadenken over hoe wij het beste invulling kunnen geven aan onze wateropgaven!

Het mooie aan het werk bij het waterschap is dat we zo dicht bij de praktijk staan. Wij zijn in staat om knelpunten op te lossen door daadwerkelijk iets te veranderen aan het watersysteem. Hierin komen we vaak direct tegemoet aan de wensen van de maatschappij. Het is voor mij een uitdaging om hier onderdeel van te zijn en zo het verschil te maken voor de samenleving! 

Tips en handige links

  • Je hoeft geen technische achtergrond te hebben om bij een waterschap te werken!
  • Waterschappen staan voor een aantal opgaven: droge voeten, voldoende water, schoon water.
Handige links:
Waterschapstalent
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschappen.nl
Unie van Waterschappen


Werken bij Hoogheemraadschap van Rijnland
Lijkt het jou ook leuk om bij het Hoogheemraadschap van Rijnland te werken? Lees meer op hun eigen website!