Home / Waterprofessionals / Thomas de Jong

Thomas de Jong

Adviseur infrastructuur bij Vitens

Opgroeiend op een boerderij midden in het waterrijke Groene Hart van Nederland deed ik allerlei leuke dingen in, op en met het water: vlotvaren, schaatsen, waterpolo, watergevechten, slootje springen. Dit heeft zeker bijgedragen in het worden van een echte waterfanaat. En bovenstaande dingen doe ik trouwens nog steeds graag ;-)

Mijn opleiding
Als kleine jongen van 9 jaar mocht ik mijn eerste eigen werkstuk maken. Je raadt het al: het werkstuk ging over water! Een quote: “…Een waterdruppel heeft op elke plek steeds een nieuwe taak, maar op elk van die plekken zijn weer mensen die zich met het water bemoeien, die het beheren zo als dat heet. Dat is soms het waterschap, dan weer de provincie, de gemeente, het Rijk, of het drinkwaterbedrijf. En dat kan tot vreemde toestanden leiden…”  

Na het VWO met natuur&techniek-profiel ben ik Internationaal Land- en Waterbeheer in Wageningen gaan studeren. Hoogtepunten voor mij waren twee buitenlandse stages/onderzoeken:

  • 5 maanden onderzoek naar waterschaarste in Zuid Afrika boeren vs. het drinkwaterbedrijf
  • 4 maanden stage in Kenya over rivier/grondwater- gebruik en verdeling

Dit laatste was mijn eerste keer voor langere tijd in het buitenland en dat heeft diepe indruk op me gemaakt. De mensen, de cultuur, de natuur, het pionieren, en zien dat de bosjes rozen die we in Nederland in de supermarkt kopen een effect hebben op het watermilieu en de mensen in Kenya. Dat vind ik machtig interessant.

Mijn werk
In mijn studie heb ik geleerd om techniek, sociaal-politieke wetenschappen en economische inzichten te combineren. Dit komt nu goed van pas in mijn werk bij Vitens. Ik werk als trainee aan verschillende opdrachten waarin centraal staat om het hele drinkwaterproductie- en distributieproces van de bron tot de tap bij jou thuis zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te richten. Een voorbeeld hiervan is dat ik doorgerekend heb hoe we ons water -waar nodig- het beste kunnen ontharden, zodat we een tevreden klant hebben die geen last heeft van kalkaanslag. Ook verminderen we hiermee de kosten en CO2 uitstoot op maatschappelijk niveau, doordat de energiebesparingen bij de klant groter zijn dan de energie die wij er bij Vitens in stoppen.

Momenteel ben ik bezig met het implementeren van een innovatie die door Vitens zelf is ontwikkeld. In heel de provincie Friesland gaat we slimme sensoren in het leidingnet plaatsen zodat we lekken en veranderingen in de waterkwaliteit real-time inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen we straks veel sneller reageren bij een lek en de klant beter van dienst zijn. Daarnaast werk ik ook aan een business case voor de watervoorziening op de Waddeneilanden Terschelling en Ameland. Het drinkwater wordt nu grotendeels door twee hele lange en kostbare leidingen vanaf het vaste land door de Waddenzee-bodem naar deze eilanden getransporteerd. We onderzoeken of het mogelijk en voordeliger is om de eilanden zelfvoorzienend te maken op het gebied van drinkwater. Het leuke hieraan is dat je allerlei verschillende aspecten mee moet nemen om tot een goed advies te komen, zowel de euro’s, maar bijvoorbeeld ook de effecten van waterwinning op lokale agrariërs en natuur. Het is de uitdaging om tot oplossingen te komen die zowel voor onze klant, onszelf en andere betrokken voordelig uitpakken. Uiteraard is het bezoeken van een Waddeneiland ook geen vervelend onderdeel van dit werk ;-)

Ook ben ik voor Vitens Evides International drie maanden naar Vietnam geweest om daar samen met drie lokale waterbedrijven klimaat adaptatie plannen te ontwikkelen. Dit is hard nodig want net zoals in Nederland liggen delen van de Mekong Delta in Zuid-Vietnam onder zeeniveau, zeespiegelstijging en bodemdaling vergroten dit. Hierdoor wordt ook de verzilting in zowel het grond- als oppervlaktewater versterkt. Dit maakt dat de toekomstige uitdagingen voor de drinkwaterbedrijven heel groot zijn. Wij helpen met het klimaat-robuust maken van de maatregelen die nu genomen worden. Hiermee zorgen we ervoor dat die maatregelen niet alleen de paar komende jaren, maar ook nog over 30-50 jaar goed werken.

Mijn passie
Ik zie water als een bron van leven, niet alleen omdat mensen, planten, bomen en dieren zonder voldoende schoon water simpelweg niet kunnen leven, maar ook omdat water het leven veel levendiger maakt. Dat kan zoals ik al eerder aangaf een spetterend watergevecht zijn, maar ook een gezonde rivier die door een stad stroomt. Hier zit mijn passie, ook omdat ik op veel plekken op de wereld heb gezien dat water ook vaak juist niet een bron van leven is maar een bron van conflicten. Conflicten tussen mensen met verschillende belangen en tussen mens en milieu. Mijn passie wil ik gebruiken om de waardevolle verbindingen tussen mensen, water en natuur nieuw verfrissend leven in te blazen.

Het leukste vind ik....
... dat ik van mijn passie mijn werk kan maken, en daarmee ook een steentje bij kan dragen aan een betere wereld!

Tips en handige links
Vitens
Krnwtr


Werken bij Vitens
Ook werken bij Vitens? Lees meer op hun website!