Remon Pot

Adviseur Waterbouw/Consultant Hydraulic Engineering bij Fugro

Mijn opleiding
Al tijdens mijn HAVO-tijd wist ik dat ik met techniek bezig wilde zijn. Iets doen, waarbij je resultaat ook 'tastbaar' is, sprak mij erg aan. Ik besloot HBO Civiele Techniek te gaan studeren en te kiezen voor de waterbouw. Een vakgebied waarin grote projecten wordengerealiseerd die maatschappelijk relevant zijn. Op het HBO leerde ik veel praktische kennis door het doen van projecten (het rekenen aan sluizen, het uitwerken van een stad langs de Afsluitdijk en het ontwerpen van een golfbreker). Tijdens een stage bij aannemer Ballast Nedam kwam ik veel te weten over de uitvoeringspraktijk. In mijn derde jaar besloot ik dat ik inhoudelijk een grotere uitdaging wilde. Ik koos wederom Civiele Techniek, maar nu aan de Technische Unversiteit Delft: richting Waterbouw en Coastal Engineering. Vakken zoals Mechanica, Computational Modelling, River Engineering en Coastal Dynamics vond ik erg interessant. Al snel kreeg ik behoefte om, naast de 'die hard' techniek, mijzelf ook op een ander vlak uit te dagen. Daarom besloot ik in mijn laatste jaar aan de Radboud Universiteit deel te nemen aan de United Netherlands Delegation. In Nijmegen heb ik veel geleerd op het gebied van internationale relaties (UN) en kreeg ik training in communicatieve vaardigheid (speechen, debat voeren en lobby'en). Voor mijzelf een waardevolle toevoeging aan mijn opleiding op de TU Delft, omdat waterproblematiek vaak grensoverschrijdend is. Voor mijn afstudeerwerk heb ik onderzoek uitgevoerd bij Rijkswaterstaat (de Waterdienst) en Deltares (kust en zee). Ik bestudeerde de effectiviteit van kustonderhoud en het systeem van de Noord-Hollandse kust. Een mooie studie, waarin ik veel leerde over data-inwinning, kustmorfologie, programmeren (Matlab) en (big) data-analyse.

Mijn werk
Wereldwijd staan kustgebieden en delta's onder druk als gevolg van klimaatverandering en verstedelijking. Deze gebieden worden vaak gekenmerkt door moeilijke en complexe waterbouwkundige en maatschappelijke omstandigheden. Het inwinnen van real-time informatie, preventie -zoals het aanleggen van dijken, stormvloedkeringen- en het inzetten van moderne communicatiemiddelen zoals ‘early warning systems’ zullen wereldwijd steeds belangrijker worden. Bij Fugro werken wij aan dit soort systemen. Zo hebben collega’s en ik een “Levee Portal” ontwikkeld dat we hebben kunnen testen bij grootschalige proeven, waarbij drie dijken kunstmatig doorbraken (IJkdijk).

Als Consultant Hydraulic Engineering werk ik bij Fugro aan waterveiligheid. Dit doe ik in een groep specialisten die zich bezighouden met het ontwerpen van dijken, het uitvoeren van analyses op het gebied van overstromingsrisico’s en dijkmonitoring. De projecten van de afdeling waterbouw zijn zeer divers. Zo heb ik gewerkt aan de realisatie van windmolens op dijken, onderzoek naar waterveiligheid, de toetsing van een multifunctionele waterkering en verschillende dijkontwerpen. Fugro is een multinational die zich bezighoudt met het vergaren en interpreteren van data. Er werken meer dan 12.000 medewerkers in kantoren over de hele wereld. Er wordt veel geïnvesteerd in een goede opleiding en de leercurve is groot. Er zijn daarom interessante kansen aanwezig. Eigen initiatief wordt op prijs gesteld. Zo krijg ik de mogelijkheid om eigen ideeën uit te werken tot concrete producten en ontwikkelen we nieuwe innovaties.

Onze opdrachtgevers variëren van private partijen (industrie, mijnbouw, de vastgoedsector en de energiebedrijven) tot de publieke sector. Zo werken we aan grote opdrachten voor waterschappen en Rijkswaterstaat (hoogwaterbescherming). Er wordt veelvuldig samengewerkt met andere adviesbureaus, andere afdelingen van Fugro en kennisinstituten. Dat maakt mijn werk erg inhoudelijk en dynamisch.

Naast mijn werk bij Fugro ben ik gevraagd part-time aan de TU Delft onderzoek te doen voor Atelier Kustkwaliteit. In deze onderzoeksstudio werken we in teamverband aan een integrale toekomstvisie voor de Nederlandse kust. In samenwerking met het Deltaprogramma wordt onderzocht hoe kustplaatsen zich kunnen voorbereiden op de sneller stijgende zeespiegel. Een multidisciplinair project, waarbij tal van partijen en experts met verschillende achtergronden (van ecologie tot landschapsarchitectuur) deelnamen en integraal ontwerpen een belangrijke rol spreekt.


Mijn Passie
Mijn passie is het werken aan waterveiligheid. Dit kan niet alleen door het aanleveren van een technisch correct ontwerp. Het op de juiste manier aandragen van oplossingen die aansluiten op de vraag van de klant en rekening houden met maatschappelijke belangen is maatwerk. Daarvoor zijn creativiteit, risicobewust adviseren en goede communicatie van belang. Het echt begrijpen van de klant en het begrijpelijk kunnen presenteren van complexe oplossingen maakt deel uit van mijn dagelijks werk. Waterveiligheid is nergens in de wereld vanzelfsprekend en verlangt voortdurend aandacht. Het is mijn passie samen met collega’s een bijdrage te leveren aan de bescherming van dichtbevolkte deltagebieden tegen de effecten van wereldwijde klimaatverandering.

Het leukste vind ik....
… het werken aan baanbrekende innovaties, slimme ontwerpen en praktische oplossingen, die ervoor zorgen dat wij in ons land en elders op de wereld veilig kunnen leven met water.

Tips en handige links
Fugro
Fugro Water Services
Fugro Waterkeringen en Waterbouw
Atelier Kustkwaliteit
United Netherlands
Stichting IJkdijk
Floodcontrol 2015

Werken bij Fugro
Lees meer over werken bij Fugro op hun website.