Nienke Schuil

Projectmedewerker planvorming bij het Hoogheemraadschap van Delfland

Mijn opleiding
Na de middelbare school (mavo) ben ik mijn eerste beroepsopleiding gaan doen: Milieukunde in Leeuwarden. Deze opleiding was gekoppeld aan de opleiding Levensmiddelentechnologie en dat bleek niet echt bij mij te passen. Na twee jaar studeren ben ik overgestapt naar de opleiding Natuur- en Milieutechniek bij Helicon in Velp. Deze opleiding heb ik versneld kunnen volgen omdat ik al flink wat certificaten had vanuit de opleiding Milieukunde! Van de onderwerpen die we tijdens deze mbo-opleiding behandelden, sprak het onderwerp ‘water’ mij het meeste aan. Hier wilde ik niet alleen meer van weten, hier wilde ik ook echt wat mee gaan doen! Ik heb toen gezocht naar een vervolgopleiding en uiteindelijk heb ik gekozen voor Aquatische Ecotechnologie aan de Hogeschool Zeeland (HZ Academy) in Vlissingen. Hier komt alles wat met water te maken heeft aan bod zoals biologie, ecologie, civiele techniek, toxicologie en de ‘omgeving’.

Mijn werk
Ik ben projectmedewerker planvorming bij het Project- en Ingenieursbureau van het Hoogheemraadschap van Delfland. Om ervoor te zorgen dat het allemaal goed gaat met de zogenaamde waterhuishouding in de polders, wordt er per polder een’ watersysteemanalyse’ uitgevoerd. Dan kunnen we zien welke knelpunten in de polder bestaan. Als deze voor grote problemen kunnen zorgen bijvoorbeeld bij hevige regenval, moet Delfland maatregelen nemen om dit risico te verkleinen. Er wordt een plan geschreven en de uitwerking hiervan komt terecht bij het Project- en Ingenieursbureau. De ‘klus’ wordt aangenomen door een projectleider die vervolgens een projectteam samenstelt. Voordat het werk echt uitgevoerd kan worden moet er natuurlijk van alles geregeld en uitgezocht worden. We zoeken uit met welke partijen we te maken hebben en samen gaan we een slimme oplossing bedenken en een definitief ontwerp maken.

Van het definitieve ontwerp is er nog een hele weg te gaan tot de uitvoering. Zo moeten er bijvoorbeeld vergunningen worden aangevraagd en afspraken worden gemaakt met eventuele mede-eigenaren van de grond. Kortom, het werk als projectmedewerker is heel afwisselend!Mijn Passie

Als kind al had ik een passie voor de natuur. Dat begon tijdens de vakanties op Terschelling en dat is altijd zo gebleven. Vanuit dat gevoel ben ik me gaan richten op de toekomst: wat kan ík zelf betekenen voor de wereld? Hoe kan ik persoonlijk bijdragen aan een betere wereld en ervoor zorgen dat het leven aangenaam is en ook blijft?

Het boek ‘Niemand houdt mij tegen’ van Evert Hartman zorgde ervoor dat ik steeds meer interesse in water kreeg en het gaf richting in mijn keuze voor vervolgopleidingen. Het boek gaat over Nederland in 2136. In 2136 is de zeespiegel sterk gestegen en is de helft van Nederland onder water gelopen. Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, laag-Utrecht, Flevoland en delen van Friesland en Groningen bestaan niet meer. Rotterdam heeft een enorme waterkering gebouwd en bestaat dus nog wel. De Amsterdammers hebben hun stad verplaatst naar Noord-Overijssel. In Nederland zijn vrijwel alle wegen en spoorwegen ondergronds, en wordt milieuvervuiling streng bestraft. Ook wonen we onder de grond, maar gelukkig kan iedereen de lift naar boven nemen om van de natuur te genieten.

Het leukste vind ik....
…. bijdragen aan een goed doordacht ontwerp waarin alle betrokken partijen goed tot hun recht komen.

Tips en handige links
Hoogheemraadschap van Delfland
Helicon Opleidingen
HZ Delta Academy
Het boek Niemand houdt mij tegen van Evert Hartman
www.waterschappen.nl

Werken bij Hoogheemraadschap van Delfland