Fiona Segers

Trainee afdeling Bedrijfsvoering Zuiveren bij het Hoogheemraadschap van Rijnland

Mijn opleiding
Om te beginnen ben ik altijd al een tikkeltje nieuwsgierig geweest en ik ben dol op het verkennen van nieuwe horizonnen. Dit is dan ook de reden dat ik na het behalen van mijn HAVO-diploma Functiegericht Toerisme en Recreatie ben gaan studeren. Het duurde echter niet lang voordat ik naar meer diepgang verlangde. Dus ik ben Cultuurwetenschappen gaan studeren. Daarbij heb ik gekozen voor een specialisatie waarbij wetenschap en technologie door een sociaal-culturele bril worden bekeken. Dit is de plek waar ik kritisch heb leren denken.

Ook heb ik in deze periode een half jaar in Finland gestudeerd, het land van duizend meren. Echt een aanrader! Hier heb ik mij verder verdiept in de sociale wetenschappen, maar ook in mijn persoonlijke interesse voor natuur en milieu. Dit laatste heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik de master Milieu-maatschappijwetenschappen ben gaan studeren, een beleidskundige opleiding die milieuvraagstukken vanuit een sociaal-politieke invalshoek bestudeert.

Tijdens mijn afstuderen heb ik stage gelopen bij Stichting De Noordzee. Hier heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van stakeholder participatie voor een geïntegreerd maritiem beleid. Je zou kunnen zeggen dat hier mijn belangstelling voor de wereld van waterbeheer is ontstaan. Water kent geen landgrenzen, het is krachtig en tevens fragiel. Een uitdaging dus! Vanuit deze achtergrond ben ik bij de waterschappen terechtgekomen.  

Mijn werk
Begin 2014 ben ik samen met nog 15 andere trainees gestart met het Waterschapstalent-programma, een traineeship opgezet door vijf waterschappen: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Hollandse Delta. Na 8 maanden wisselen we van waterschap. Het mooie is dat je zo in aanraking komt met verschillende aspecten van de organisatie en dat bij verschillende waterschappen. Dit is interessant, want elk waterschap heeft een eigen karakter. Naast dit werktraject volgen we ook een ondersteunend leertraject met een focus op persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing. Deze combinatie spreekt mij persoonlijk erg aan, daarbij is het leuk om deze ervaring als groep te kunnen delen. Je kunt veel van elkaar leren!

Ik ben mijn traineeship begonnen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hier werk ik op de afdeling Bedrijfsvoering Zuiveren. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het zuiveren van al het afvalwater dat binnen het verzorgingsgebied van Rijnland wordt geproduceerd. Bedenk hierbij dat we per persoon elke dag gemiddeld zo’n 130 liter afvalwater produceren. Dit is niet niets. Het uitvoeren van deze taak klinkt misschien niet altijd even fris, maar het is oh zo belangrijk. Wij zorgen namelijk voor schoon water zodat jij in de zomer in open water kunt zwemmen.

Het zuiveren van afvalwater wordt gedaan op zuiveringsinstallaties met behulp van bacteriën. Dit is een interessant proces. Maar er is meer, want mede door technologische ontwikkelingen kunnen diezelfde zuiveringsinstallaties tegenwoordig ook als energie- en grondstoffenfabriekjes worden ingezet. Om op deze en andere ontwikkelingen in te kunnen spelen, dient de organisatie zelf ook mee te ontwikkelen. Vanuit mijn werk ondersteun ik de implementatie van een nieuwe bedrijfsvoeringsvisie. Deze is gericht op een drietal doelstellingen: samenwerking, kostenbeheersing en duurzaamheid. Ik doe dit vooral door met mensen in gesprek te gaan, met directe collega’s op het kantoor, maar ook met collega’s op de zuiveringen. Ik luister, verbind en probeer mensen te stimuleren. Daarnaast probeer ik concrete handvatten te bieden voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en zo een vertaalslag te maken tussen theorie en praktijk.

Binnen de afvalwaterketen houd ik mij ook bezig met een ander actueel onderwerp, namelijk medicijnresten in het water. Dit wordt meer en meer als een groeiend probleem beschouwd, al zijn de effecten hiervan nog niet helemaal helder. Duidelijk is wel dat er meer behoefte is aan kennis en informatie rondom dit onderwerp en ik werk hieraan mee.

In september ga ik mijn traineeship voorzetten bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op de afdeling Watersystemen. Ook hier ga ik mij bezighouden met het kernthema waterkwaliteit; ik ga op zoek naar verdere samenwerkingsmogelijlkheden en financiering voor de majeure onderwerpen en ik zal betrokken zijn bij het KRW-programma.

 


Mijn passie
Het geeft mij enorm veel voldoening en energie als ik kan bijdragen aan een betere leefomgeving. Persoonlijk geloof ik dat een gezonde natuurlijke leefomgeving de basis vormt voor sociale en economische activiteiten op de lange termijn. We hebben maar één aarde dus laten we hier zuinig en respectvol mee omgaan.

Mijn motto is ook wel multum in parvo, wat veel in weinig betekent: “It is not magnitude but intensity of realization which counts (H.D. Thoreau)”. Het zijn de kleine dingen die het doen.

Het leukste vind ik....
Werken bij de waterschappen is deels een technische aangelegenheid , maar je hebt vooral ook te maken met mensen, mensen met emoties, mensen die passie hebben voor wat ze doen en betrokken zijn bij hun werk. Dit maakt het een inspirerende werkomgeving.

Tips en handige links
Filmpje: Van Plas tot Plas
Maastricht University - Cultuurwetenschappen
Radboud Universiteit - Master Milieu-Maatschappijwetenschappen
Waterschapstalent
Waterschappen.nl

 

Werken bij Hoogheemraadschap van Rijnland
Lijkt het jou ook leuk om bij het Hoogheemraadschap van Rijnland te werken? Lees meer op hun eigen website!